Vi använder cookies för att förbättra användarerfarenheten och för att samla in användarstatistik. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användningen av kakor. Läs mer.

x
Gå direkt till innehållet

Säʹmmlai dommvuuʹd luâttväärrplaan 2022-2027


Författare: Meäʹcchalltõs

Utgivare: Metsähallitus , Vantaa , 2022


Sidantal: 380 s.


Språk: sámegiella

Andra språkversioner: suomi, sámegiella


Sammandrag:

Luâttväärrplaan ohjjad Meäʹcchalltõõzz toiʹmmjummuž säʹmmlai dommvuuʹdest iiʹjji 2022-2027.

Luâttväärrplaanummuš lij riikk vuäʹmstem mädd- da čääʹccvuuʹdi kuʹǩes äiʹǧǧkõõsk ǩeâllʼjeei âânnmõõžž plaanummuš. Tän luâttväärrplaan kõskksaž jeärtõs veʹrddeeʹl Meäʹcchalltõõzz jeeʹres luâttväärrplaanid lij tõʹst, što täʹst luâttväärai hååid, ââʹnnem da suõjjlummuž õʹhttesuåvtet vuäʹmsteei piijjâm täävtõõzzid da pääiklaž täävtõõzzid nuʹtt, što seämmast staaneet säʹmmlai kulttuur harjjtummuž oudldõõzzid. Säʹmmlai dommvuuʹd luâttväärrplaan tuejjeeš čââpp õhttsažtuâjast Meäʹcchalltõõzz äʹššniiʹǩǩin, õhttsažtuâjjkuõiʹmin da čõõnâsjooukin norrum õhttsažtuâjj-jooukin, Sääʹmtiiʹǧǧin di Saaʹmi siidsåbbrin. Plaanummša vuässõʹtte še puäʒʒhååid, meäʹcctääl, turiism, kooʹddi, skååttrdummuž, luâttsuõjjlummuž da kulttuurääʹrb pååđtuâjj-joouk. Pukid äävai neʹttkõõjjõõzz pääiʹǩ juõʹǩǩ meerlast leäi vuäittmõš piâssâd vaaikted plaanummša. Luâttväärrplaanummša vuässõʹtte še nuõr: plaaneemvuuʹdest jälsteei kääucadklassneeʹǩǩ vuässõʹtte tuâjjpäjja, koon lââʹssen sääʹmnuõrid jäʹrjsteš kuullâmpoodd õhttsažtuâjast Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzzin.

Luâttväärrplaan teâuddjummuž seuʹrrjet juõʹǩǩ eeʹjj. Ođđ luâttväärrplaan tuejjeet eeʹjj 2027.

Mera information:

Luâttväärrplaan lij õlmstõttum lääddas, tâʹvvsääʹmǩiõʹlle, aanrõšǩiõʹlle da säämas.

Uppdaterad 19.9.2022

Elektronisk publikation:

Säʹmmlai dommvuuʹd LVP (22 MB, pdf)