Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui

Kolin kansallispuisto – Kolinuuron kierros


Dahkki(t): Metsähallitus

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 2022


Siidolohku: 2 s.


Giella: suomi


Čoahkkáigeassu:

Kolinuuron kierros vie sinut muinaiseen seikkailuun läpi Kolin geologisen historian.

Lassidieđut:

Kolin kansallispuisto (luontoon.fi)

Beaivádahtton 20.9.2022

Elektrovnnalaš almmustahttin:

Koli – Kolinuuron kierros (1.9 MB, pdf)