Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui

Svartholman merilinnoituksen kävijätutkimus 2021 - Veneilijöiden ja ensikertalaisten suosiossa


Dahkki(t): Söderlund Mats

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 2022


Siidolohku: 23 s.


Giella: suomi


ISBN: 978-952-377-057-7 (pdf)

Čoahkkáigeassu:

Kävijätutkimus antaa Metsähallitukselle ja matkailuyrityksille tärkeää tietoa retkeilyalueen kävijöistä, heidän toiveistaan ja kiinnostuksen kohteistaan. Tulokset auttavat parantamaan alueen palveluja ja lisäämään matkailualueen vetovoimaa.

Svartholman kävijätutkimuksen aineisto kerättiin kesä-elokuussa 2021. Aineistoa kerättiin koko saaren alueelta. Vastauksia kertyi yhteensä 304 kpl.

Tässä julkaisussa esitetään tiivistetysti kävijätutkimuksen tärkeimmät tulokset.

Beaivádahtton 19.9.2022

Elektrovnnalaš almmustahttin:

Svartholman kävijätutkimus (2.9 MB, pdf)