Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui

Retkiruokaopas - Tietoa ja vinkkejä retkiruoasta ja ruokailusta retkiolosuhteissa


Dahkki(t): Ahlman, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen Partiolaiset, Metsähallitus

Almmustuhtti: Ahlman ja Metsähallitus , Tampere ja Vantaa , 2022


Siidolohku: 32 s.


Giella: suomi


ISBN: 978-952-94-6577-4 (pdf)

Čoahkkáigeassu:

Luonto on meille suomalaisille rikkaus ja osa kansallista identiteettiämme. Ympäröivä luonto luo myös ainutlaatuiset puitteet siellä liikkumiseen ja retkeilyyn. Hyvä, maukas ja ravitseva ruoka on osa retkeilijän hyvinvointia.

Tähän oppaaseen on koottu keskeistä tietoa retkiruoasta ja ruokailusta retkiolosuhteissa. Oppaassa retkiruokailua on tarkasteltu kestävyyden ja muiden vaikutusten kautta, ja syvennetty tietoutta ravitsemukseen liittyen. Tärkeä osa opasta ovat myös vinkit ja reseptit erityyppisistä juomista ja ruoista eri retkeilytilanteisiin.

Lassidieđut:

Julkaistu alunperin vuonna 2018. Muokattu saavutettavaksi vuonna 2022.

Loga lasi:

Retkiruoka (luontoon.fi)

Beaivádahtton 8.9.2022

Elektrovnnalaš almmustahttin:

Retkiruokaopas (3.9 MB, pdf)