We use cookies to ensure that we give you the best experience and to track your use of the website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on the website. Read more

x
Move straight to content

Säʹmmlai dommvuuʹd luâttväärrplaan 2022-2027


Author: Meäʹcchalltõs

Publisher: Metsähallitus , Vantaa , 2022


Layout: 380 s.


Language: sámegiella

Other languages: suomi, sámegiella


Summary:

Luâttväärrplaan ohjjad Meäʹcchalltõõzz toiʹmmjummuž säʹmmlai dommvuuʹdest iiʹjji 2022-2027.

Luâttväärrplaanummuš lij riikk vuäʹmstem mädd- da čääʹccvuuʹdi kuʹǩes äiʹǧǧkõõsk ǩeâllʼjeei âânnmõõžž plaanummuš. Tän luâttväärrplaan kõskksaž jeärtõs veʹrddeeʹl Meäʹcchalltõõzz jeeʹres luâttväärrplaanid lij tõʹst, što täʹst luâttväärai hååid, ââʹnnem da suõjjlummuž õʹhttesuåvtet vuäʹmsteei piijjâm täävtõõzzid da pääiklaž täävtõõzzid nuʹtt, što seämmast staaneet säʹmmlai kulttuur harjjtummuž oudldõõzzid. Säʹmmlai dommvuuʹd luâttväärrplaan tuejjeeš čââpp õhttsažtuâjast Meäʹcchalltõõzz äʹššniiʹǩǩin, õhttsažtuâjjkuõiʹmin da čõõnâsjooukin norrum õhttsažtuâjj-jooukin, Sääʹmtiiʹǧǧin di Saaʹmi siidsåbbrin. Plaanummša vuässõʹtte še puäʒʒhååid, meäʹcctääl, turiism, kooʹddi, skååttrdummuž, luâttsuõjjlummuž da kulttuurääʹrb pååđtuâjj-joouk. Pukid äävai neʹttkõõjjõõzz pääiʹǩ juõʹǩǩ meerlast leäi vuäittmõš piâssâd vaaikted plaanummša. Luâttväärrplaanummša vuässõʹtte še nuõr: plaaneemvuuʹdest jälsteei kääucadklassneeʹǩǩ vuässõʹtte tuâjjpäjja, koon lââʹssen sääʹmnuõrid jäʹrjsteš kuullâmpoodd õhttsažtuâjast Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzzin.

Luâttväärrplaan teâuddjummuž seuʹrrjet juõʹǩǩ eeʹjj. Ođđ luâttväärrplaan tuejjeet eeʹjj 2027.

Additional information:

Luâttväärrplaan lij õlmstõttum lääddas, tâʹvvsääʹmǩiõʹlle, aanrõšǩiõʹlle da säämas.

Updated 19.9.2022